Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại

Văn phòng Cao ốc H3

Trung Tâm Thu Hồi Nợ

Toàn thời gian

I. JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. TASK ACHIEVEMENT / NHIỆM VỤ CHÍNH

Gọi điện thoại đến khách hàng trễ hạn thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo thông tin trễ hạn của hợp đồng

- Thuyết phục khách hàng thanh toán nợ trễ hạn

- Phân tích nguyên nhân quá hạn và đề nghị giải pháp thanh toán

- Hướng dẫn khách hàng thanh toán

- Cập nhật các thông tin của khách hàng

2. OTHER TASK (if any) / NHIỆM VỤ KHÁC (nếu có)

- Báo cáo các trường hợp nghi ngờ gian lận

- Báo cáo các trường hợp khách hàng khiếu nại

- Các công việc khác do Trưởng bộ phận Thu Nợ Qua Điện Thoại yêu cầu

II. JOB REQUIREMENT / YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tuân thủ các quy định vận hành của bộ phận Thu Nợ Qua Điện Thoại
  • Tuân thủ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, quy chuẩn hành xử
  • Tuân thủ nội quy công ty và các quy định, quy trình vận hành của công ty và bộ phận Thu Nợ Qua Điện Thoại
  • Hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu vận hành của bộ phận Thu Nợ Qua Điện Thoại
  • Tuân thủ luật pháp và các quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
  • Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các công việc được ban lãnh đạo bộ phận Thu Nợ Qua Điện Thoại hoặc công ty giao phó
  • Không có nợ xấu trên CIC – Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng của ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
  • Tự giác sắp xếp thời gian làm thêm để hoàn thành chỉ tiêu được giao

* EDUCATION, CERTIFICATION / GIÁO DỤC, BẰNG CẤP :

- Tối thiểu tốt nghiệp lớp 12

- Sử dụng được vi tính văn phòng

* EXPERIENCE / KINH NGHIỆM :

- Có kinh nghiệm thu nợ qua điện thoại tại các công ty tài chính là một lợi thế

* INDIVIDUAL CHARACTERISTICS / TÍNH CÁCH CÁ NHÂN :

- Ôn hòa, bình tĩnh, kiên nhẫn

* COMMUNICATION / KỸ NĂNG GIAO TIẾP

- Giọng nói rõ ràng

- Truyền tải thông tin ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và đi vào trọng tâm vấn đề

* LANGUAGES, COMPUTERS, ETC... / KỸ NĂNG NGOẠI NGỮ, VI TÍNH,…

- Đọc hiểu tiếng Anh là một lợi thế

- Sử dụng được vi tính văn phòng

* OTHER SKILLS / KỸ NĂNG KHÁC

- Kỹ năng quản lý công việc

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

III. BENEFIT/ QUYỀN LỢI:

Thưởng bonus hàng tháng, bonus năm

- Các phúc lợi: bảo hiểm, khám sức khỏe, team building,...

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển
Ẩn [X] Hãy cho chúng tôi biết về bạn

Bạn vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, hãy gửi thông tin của bạn cho chúng tôi

Join our talent network