Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Trưởng Nhóm Thẩm Định Qua Điện Thoại Hồ Chí Minh Đang Tuyển
2 Anti-Fraud Admin Officer (Male) Hồ Chí Minh Đang Tuyển
3 Modeler Hồ Chí Minh Đang Tuyển
4 Data Checking Supervisor Hồ Chí Minh Đang Tuyển
5 Risk Analyst Specialist Hồ Chí Minh Đang Tuyển
6 Data Analyst (Risk Department) Hồ Chí Minh Đang Tuyển
7 Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng Hồ Chí Minh Đang Tuyển
8 Phone Verification Deputy Manager Hồ Chí Minh Đang Tuyển
9 Chuyên Viên Điều Tra (Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ) Đồng Nai
Cần Thơ
Bình Dương
Đang Tuyển
10 Fraud Analyst Supervisor Hồ Chí Minh Đang Tuyển
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.