Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Accountant Hồ Chí Minh Đang Tuyển
2 Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng (Lương Cao _ Làm Giờ Hành Chính) Hồ Chí Minh 14/11/2018
3 Training & Development Team Leader / Supervisor Hồ Chí Minh 30/11/2018
4 Nhân Viên Văn Phòng (Bắc Ninh) Bắc Ninh 31/10/2018
5 Nhân Viên Phê Duyệt Tín Dụng Hồ Chí Minh 15/11/2018
6 Internal Audit Officer Hồ Chí Minh 21/11/2018
7 Collection Analyst Hồ Chí Minh Đang Tuyển
8 Senior Legal Executive Hồ Chí Minh 30/11/2018
9 Financial & Planning Analyst Supervisor Hồ Chí Minh Đang Tuyển
10 Financial & Planning Analyst Manager Hồ Chí Minh Đang Tuyển
11 Payment channel Supervisor (Giám Sát phát triển kênh thanh toán) Hồ Chí Minh Đang Tuyển
12 Web Developer and SEO executive Hồ Chí Minh 31/10/2018
13 IT Architect Hồ Chí Minh Đang Tuyển
14 Application Administrator Hồ Chí Minh Đang Tuyển
15 Leader Of Data Warehouse Administrator Hồ Chí Minh Đang Tuyển
16 Business Intelligence Analyst Hồ Chí Minh Đang Tuyển
17 UNIX Administrator Hồ Chí Minh Đang Tuyển
18 Business Intelligence Governance Supervisor Hồ Chí Minh Đang Tuyển
19 Account Receivable Supervisor Hồ Chí Minh Đang Tuyển
20 Process Analyst Supervisor Hồ Chí Minh 31/10/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.